Monday, 18/02/2019, 11:21 (GMT + 7)

[HR] .NET Web Development

Để tiếp tục phát triển nền tảng ACM của AWING, chúng tôi đang cần rất nhiều nhân lực về lập trình web trên nền tảng .NET.
<div class="job_description" style="padding: 20px 0px 10px;"><div class="description" style="line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><div style="color: rgb(58, 58, 58);"><span style="font-size: 18px;"><b><font face="Arial">MÔ TẢ CÔNG VIỆC</font></b></span></div><div style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px;"><font face="Arial"><span style="font-size: 18px;"><b><br></b></span><span style="font-size: 14px;">- Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển các sản phẩm của công ty.</span></font></div><div style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến sản phẩm.</font></span></div><div style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Hỗ trợ các bộ phận khác, khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm.</font></span></div><div style=""><font face="Arial"><span style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 12px;"><br></span><font color="#353535"><span style="font-size: 18px;"><b>YÊU CẦU CÔNG VIỆC</b></span></font></font></div><div style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px;"><font face="Arial"><b style="font-size: 18px; color: rgb(53, 53, 53);"><br></b><span style="font-size: 14px;">- Có kinh nghiệm về .NET,.NET Core, ASP.NET Core, Entity Framework</span></font></div><div style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Thông thạo MySQL hoặc DBMS khác</font></span></div><div style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Thông thạo HTML5, JS, CSS</font></span></div></div></div><div class="skills_experience" style="padding: 20px 0px 10px;"><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><strong><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">KHUYẾN KHÍCH</font></span></strong></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><font face="Arial"><strong><span style="font-size: 12px;"><br></span></strong><span style="font-size: 14px;">- Có kinh nghiệm trong các hệ thống có lượng truy cập lớn</span></font></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Hiểu biết về NoSQL như MongoDB, Redis, ..</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Có hiểu biết về các Design Pattern</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Có khả năng đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh tốt</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Có hiểu biết về lĩnh vực marketing quảng cáo, wi-fi marketing</font></span></div><div class="experience" style="line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><font face="Arial"><span style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 12px;"><br></span><font color="#353535"><span style="font-size: 18px;"><b>QUYỀN LỢI</b></span></font></font></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><font face="Arial"><b style="font-size: 18px; color: rgb(53, 53, 53);"><br></b><span style="font-size: 14px;">- Lương thỏa thuận - Up to $1000. Thưởng quý theo kết quả kinh doanh.</span></font></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Lương tháng 13 + thưởng cuối năm .</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Xét tăng lương 6 tháng/ lần theo thành tích đóng góp</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Thời gian làm việc thoải mái, môi trường trẻ trung năng động.</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Thường xuyên tổ chức du lịch, team building</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Leader, Manager</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Chính sách thưởng cổ phần cho Key member, có đóng góp quan trọng cho công ty.</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Nghỉ lễ và thứ 7, Chủ nhật theo quy định nhà nước.</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Hỗ trợ tiền ăn trưa và có ăn nhẹ tại công ty</font></span></div><div class="experience" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px; line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><span style="font-size: 14px;"><font face="Arial">- Hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của pháp luật.</font></span></div><div class="experience" style="line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><font face="Arial"><span style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 12px;"><br></span><span style="font-size: 18px;"><b>NỘP HỒ SƠ</b></span></font></div><div class="experience" style="line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><font face="Arial" style="color: rgb(58, 58, 58); font-size: 16px;"><b style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px;"><br></b><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 14px;">Xin vui lòng nộp hồ sơ tại đây:&nbsp;</span></font><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">&nbsp;</span></font><a href="https://itviec.com/it-jobs/net-web-developer-asp-net-mysql-awing-3156">https://itviec.com/it-jobs/net-web-developer-asp-net-mysql-awing-3156</a></div><div class="experience" style="line-height: 1.7em; width: 507.2px;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Hoặc gửi email trực tiếp tới: hr@awing.vn, phonglt@awing.vn</span></font></div></div><span></span>

Admin

Share This Post: