Friday, 11/10/2019, 10:22 (GMT + 7)

[Recruitment] Business Talent (Kinh doanh quảng cáo & Phát triển đối tác)

AWING là đơn vị dẫn đầu xu thế về các dịch vụ công nghệ quảng cáo và dữ liệu. Nền tảng do AWING phát triển đã giúp khai phá tiềm năng kinh doanh chưa từng có trên các nền tảng di động. AWING đã đạt được số lượng lên tới hàng triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, trải rộng trên khắp cả nước. Chất lượng dịch vụ xuất sắc và uy tín cao giúp AWING đã và đang nhận được sự tin tưởng hợp tác với những đối tác là các công ty hàng đầu trên thế giới cũng như tại Việt Nam.
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><b><span lang="EN" style="font-size: 12pt; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Job Description</span></font></span></b></p><ul><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="color: rgb(13, 13, 13); font-size: 14px; text-indent: -24px;"><font face="Arial">Văn hóa kinh doanh của AWING mang tính khác biệt, nhấn mạnh vào sự trung thực, tính gắn kết tập thể để cùng nhau thực hiện công việc với sứ mệnh mang lại giá trị cho người dùng dịch vụ, cho đối tác/khách hàng, cho tổ chức. Vì thế, KPI kinh doanh được giao cho team mà không phải cho 1 cá nhân.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="color: rgb(13, 13, 13); font-size: 14px; text-indent: -24px;"><font face="Arial">Nhấn mạnh đến tính hiệu quả trong công việc và làm việc một cách “thông minh” hướng đến work-life balance: cân bằng cuộc sống công việc và cá nhân, cân bằng mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác/ khách hàng.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="color: rgb(13, 13, 13); font-size: 14px; text-indent: -24px;"><font face="Arial">Để chuẩn bị cho công việc, Business Talent được on-job training liên tục trong vòng 3 tháng về kiến thức chuyên môn, văn hóa, kỹ năng với các manager của công ty.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="color: rgb(13, 13, 13); font-size: 14px; text-indent: -24px;"><font face="Arial">Business Talent là đại diện của AWING để làm việc trực tiếp với các đối tác/khách hàng là những công ty, tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực tiêu dùng.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="font-size: 14px; text-indent: -24px;"><font face="Arial" style="">Vị trí:</font></span></li><ul><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="font-size: 14px; text-indent: -24px;"><font face="Arial">Kinh doanh Quảng cáo (Advertising)</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="font-size: 14px; text-indent: -24px;"><font face="Arial">Phát triển đối tác (Business Partner Development)</font></span></li></ul><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Kinh doanh quảng cáo:</span></font></li><ul><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Tư vấn đối tác/khách hàng về chiến lược truyền thông thương hiệu để tiếp cận khách hàng mục tiêu trên nền tảng AWING,</span></font></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Phân tích các nhu cầu của khách hàng, xây dựng phương án hợp tác và phương án truyền thông (Proposal và Media plan),</span></font></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Phối hợp đồng bộ với các bộ phận khác (Ads Delivery, Công nghệ) để quản lý các chiến dịch truyền thông,</span></font></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Quản lý và xử lý các yêu cầu phát sinh của đối tác/khách hàng trong các chiến dịch truyền thông,</span></font></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Theo dõi việc thực hiện hợp đồng đến khi nghiệm thu, thanh toán.</span></font></li></ul><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial" style=""><span style="font-size: 14px;">Phát triển đối tác&nbsp;</span><span style="font-size: 14px;">(Business Partner Development):</span></font></li><ul><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Tìm kiếm, tiếp cận và tư vấn đối tác sở hữu hạ tầng Wi-Fi cho 2 mảng công việc: (1) tham gia nền tảng AWING để kinh doanh quảng cáo, (2) thuê nền tảng AWING để tự quảng cáo,</span></font></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Phân tích nhu cầu và đề xuất các phương án hợp tác (business proposal),</span></font></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Phối hợp với các bộ phận khác, khảo sát, lên kế hoạch và thực hiện dự án,</span></font></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Phối hợp với bộ phận công nghệ để tối ưu hệ thống, thực hiện các quy trình cần thiết để đảm bảo hệ thống của đối tác hoạt động với hiệu năng cao nhất sau khi tham gia nền tảng AWING.</span></font></li></ul><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Ngoài phần việc chính, hỗ trợ Công ty trong các công việc khác liên quan đến PR, marketing, công nghệ, team building, quy trình, đánh giá tính năng sản phẩm mới…</span></font></li></ul><hr><p style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="font-size: 14px; font-family: Arial; color: rgb(13, 13, 13); font-weight: 700;">Job Requirement</span><br></p><ul><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial" style=""><span style="font-size: 14px;">Độ tuổi: từ 22 tuổi.</span></font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial" style=""><span style="font-size: 14px;">Trung thực, chủ động, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc.</span></font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial" style=""><span style="font-size: 14px;">Có khả năng tự học và tự phát triển kỹ năng bản thân.</span></font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial" style=""><span style="font-size: 14px;">Làm việc teamwork.</span></font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial" style=""><span style="font-size: 14px;">Kỹ năng giao tiếp và phát triển mối quan hệ tốt.</span></font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial" style=""><span style="font-size: 14px;">Có kinh nghiệm chuyên môn về digital marketing là lợi thế.</span></font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial" style=""><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px;">Có kinh nghiệm về lĩnh vực B2B là lợi thế.</span></span></font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 12pt; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Trình độ: đại học trở lên là lợi thế.</span></font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="color: rgb(13, 13, 13); font-size: 14px; text-indent: -24px;"><font face="Arial">Tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn giao tiếp là lợi thế.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="color: rgb(13, 13, 13); font-size: 14px; text-indent: -24px;"><font face="Arial">Kỹ năng thuyết trình, ứng dụng văn phòng tốt.</font></span></li></ul><hr><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="font-family: Arial; color: rgb(13, 13, 13); font-size: 14px; font-weight: 700;">Chế độ đãi ngộ</span><br></p><ul><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial">Mức lương: 10tr (lương cứng, chưa bao gồm phụ cấp, thưởng), thỏa thuận theo năng lực.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial">Thưởng hàng quý theo kết quả kinh doanh của công ty.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial">Lương tháng thứ 13 + thưởng cuối năm theo chính sách chung của công ty.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Có chế độ thưởng cá nhân và thưởng theo thành tích của team sales.</span><br></font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="color: rgb(13, 13, 13); font-size: 14px; text-indent: -24px;"><font face="Arial">Có chính sách review kết quả công việc và thu nhập sau mỗi 6 tháng, và cơ hội thăng tiến lên các vị trí senior, manager, leader.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial">Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn &amp; kỹ năng.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial">Được nghỉ thứ 7 &amp; CN và các dịp lễ theo quy định chung.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial"><span style="font-size: 14px;">Không gian làm việc thoải mái, môi trường năng động và thân thiện.</span><br></font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial">Được tham gia định kỳ các chương trình team building, du lịch.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial">Được tham gia đóng BHXH và BHYT theo quy định của nhà nước.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><font face="Arial">Được hỗ trợ phụ cấp tiền ăn trưa, điện thoại, đi lại.</font></span></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);"><span style="font-size: 14px;">Được cung cấp máy tính và trang thiết bị trong công việc.</span></span></font></li></ul><hr><p style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><span style="color: rgb(13, 13, 13); font-size: 14px; font-family: Arial;">Liên hệ: email gửi kèm CV tới hr@awing.vn với tiêu đề:</span><br></p><ul><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);">Kinh doanh quảng cáo: [ADS] Full name&nbsp;</span></font></li><li style="text-align: justify; margin: 7.5pt 0in 0.0001pt; line-height: 1;"><font face="Arial"><span lang="EN" style="font-size: 14px; color: rgb(13, 13, 13);">Phát triển đối tác: [BD] Full name</span></font></li></ul><span></span>

Dzung

Share This Post: